מדע וטכנולוגיה | גרמי השמיים ומזג אוויר

גרמי השמיים ומזג אוויר

נושא זה עוסק בגרמי השמיים, בעיקר השמש, הירח וכדור הארץ, ובתופעת מזג האוויר. שני הנושאים שולבו יחד בשל הקשר בין סיבוב כדור הארץ סביב צירו ומיקומם היחסי של השמש וכדור הארץ לתופעות של מזג אוויר. הסביבה של הילד היא נקודת מוצא טובה להיכרותו עם נושאי המדע והטכנולוגיה. כדור הארץ הוא כוכב הלכת שעליו אנו חיים. הירח, השמש והכוכבים, אף שהם רחוקים פיזית הם חלק מעולמם של הילדים, הם רואים את השמש ביום ואת הירח והכוכבים בלילה. ואילו מזג האוויר משפיע על ההתנהלות בחיי היום-יום.

אולי תתעניינו גם ב...