מדע וטכנולוגיה | עולם מעשה ידי אדם

עולם מעשה ידי אדם

הפרק "עולם מעשה ידי אדם: מוצרים בסביבתנו" עוסק בטכנולוגיה כנושא בפני עצמו. בחירת המוצרים הטכנולוגיים שבהם יעסקו בגן תהיה לפי התכנים הנלמדים בגן והצרכים המתעוררים במהלך הפעילות בגן. עקרונות מרכזיים בטכנולוגיה (רקע לגננת)
א. טכנולוגיה מספקת מענה לצרכים אנושיים.
ב. תוצרים טכנולוגיים הם תוצאה של מחשבה ומעשה אדם.
ג. הטכנולוגיה עוסקת בניצול חומרים טבעיים ובהפיכתם לתוצרים שימושיים לאדם.
ד. באמצעות תהליך התיכּון (Design) מתכננים ובונים מוצרים טכנולוגיים.
ה. לצורך מסוים ייתכנו מענים (מוצרים) שונים.
ו. כל מענה לצורך הוא פשרה בין דרישות ואילוצים בשאיפה להשיג מענה מיטבי.
ז. לפעילות טכנולוגית דרושים חומרים, מקורות אנרגייה, מידע והון.
ח. ההתפתחות הטכנולוגית משפיעה על החברה והסביבה.
כדי לממש את מטרות התוכנית בתחום הטכנולוגיה חשוב לזמן לילדים פעילויות שבהן יעסקו במוצרים טכנולוגיים בצורה מתוכננת ומכוונת. בפעילות בגן אפשר להתייחס למוצרים טכנולוגיים בסביבתם של הילדים ולעודדם לחשיבה טכנולוגית בניסיון לתת מענה לצורך מסוים.

אולי תתעניינו גם ב...