תכנון לימודים – הישגים מצופים

על מנת לסייע לכם לתכנן את ההוראה והלמידה בתחומי מורשת, חברה ורוח, מצורפים בכל תחום דעת ההישגים המצופים מן התלמידים.
בראש המסמך מופיעות המיומנויות הנדרשות לתרגול וקידום בקרב התלמידים (מיומנויות בתחום הדעת ומיומנויות גנרית) ולאחריהן מופיע פירוט תכני הלמידה המביאים את הידע בחלוקה לתכני החובה ותכני הרשות. 
לצד כל נושא, מופיע הרעיון הגדול המלווה את הוראתו. 

 • ניתוח מקור היסטורי - מילולי וחזותי
 • הבחנה בין עובדה לדעה
 • עריכת השוואה והסקת מסקנות ממנה
 • בניית טיעות מבוסס עובדות היסטוריות
 • שימוש במפה היסטורית

עליית הנצרות - מכת יהודית לדת חדשה

נושא חובה

רעיונות גדולים

 • דתות נשענות על סיפורי גבורה ומיתוסים מכוננים כדי למשוך מאמינים
 • משיחיות עשויה לתת מזור רוחני בעיתות מצוקה
 • הנצרות החלה כדת מזרחית ונעשתה דת אוניברסלית

נפילת האימפריה הרומית

נושא חובה

רעיונות גדולים

 • האופן שבו בני אדם בוחנים את העבר מושפע מההווה שבו הם פועלים
 • תהליך נפילתן של אימפריות וגופים גדולים הוא איטי והדרגתי
 • אזורים שונים מגיבים למצבי משבר בדרכים שונות

הולדת אירופה - ימי הביניים המוקדמים והתיכוניים

נושא חובה

רעיונות גדולים

 • יחסים חברתיים מאופיינים בתנועה מתמדת בין תועלת להדדיות
 • באימפריות מתקיימים במקביל תהליכי אחדות וביזור
 • הנצרות הקתולית עיצבה את תולדות מרכז אירופה ומערבה

האיסלאם - עלייתה של דת חדשה

נושא חובה

רעיונות גדולים

 • רב המחבר על המפריד בין האסלם ליהדות
 • בדתות רבות בני אדם נצבים בפני בחירה חופשית או חובת ציות
 • לנתינה וקבלת האחר יש ערך עליון בדתות רבות

יהודי ספרד בין נוצרים למוסלמים

נושא חובה

רעיונות גדולים

 • מיזוג תרבויות הוא כר פורה להתפתחות רוחנית ומחשבתית
 • מיעוטים פורחים בעולם של כוחות מנוגדים ומתמזגים
 • מורשת של עם טומנת בחובה גם את המקומות אותם הוא עזב

הרנסנס וההומניזם

נושא חובה

רעיונות גדולים

 • שינו והמשכיות הם תהליכים מתמשכים ומקבילים
 • הצבת האדם במרכז מובילה לפיתוח הידע האנושי ולהרחבתו
 • תנועה תרבותית אומנותית מצליחה לפעמים להשפיע על תודעה היסטורית

המגפה השחורה

נושא חובה

רעיונות גדולים

 • בתקופות משבר אנשים מחפשים ומספקים לעצמם הסברים למצבם
 • התפשטות של מגפה חדשה ובלתי מוכרת מערערת על דרכי ההתמודדות הידועות
 • משברים קשים וחריפים פותחים פתח לצמיחה ובנייה

המהפכה הצרפתית

נושא חובה

רעיונות גדולים

 • שינוי בהבנת מקור הסמכות מוביל לשינויים רבים בחברה
 • משמעויות החירות משתנות על פי רוח התקופה
 • למהפכות יש נטיה להיגרר לאלימות ולטרור

המהפכה התעשייתית

נושא חובה

רעיונות גדולים

 • שינוי והמשכיות הם תהליכים מתמשכים ומקבילים
 • המודרניות יוצרת פערי מעמדות ובד בבד פותחת פתח לשיוויון
 • תהליכים כלכליים יכולים להשפיע על החברה ועל זהות הפרט

ראשיתה של המדינה המודרנית

נושא חובה

רעיונות גדולים

 • התפתחות רעיונית מובילה לשינויים פוליטיים
 • המדינה המודרנית מאפשרת חיים משותפים במסגרת לאומית
 • תהליכי דמוקרטיזציה יוצרים יחסים הדדיים הדוקים בין המדינה לחברה

יהודי צפון אפריקה נוכח האימפריאליזם

נושא חובה

רעיונות גדולים

 • כניסה של כוחות תרבותיים ופוליטיים חיצוניים לתוך חברות מסורתיות מערערת ומשנה את מערכת היחסים בין הקבוצות באתה חברה
 • היחסים בין תפוצות ישראל המחישו אחווה לאומית הולכת וגוברת לצד ביטוי ליחסי הכוחות ששררו בתקופה הקולוניאלית

מלחמת העולם ה-1 והשלכותיה

נושא חובה

רעיונות גדולים

 • המלחמה אינה אלא המשך מדיניות באמצעים אחרים
 • שכנוע העם בצורך לצאת למלחמה ולתמוך בה עד הניצחון הוא משימה קשה
 • מלחמה מובילה לשינויים גדולים בכל תחומי החיים

משטר טוטליטרי בעקבות המהפכה - ברה"מ

נושא חובה

רעיונות גדולים

 • רצון של משטרים לשליטה מוחלטת במציאות מובילה לדיכוי האזרחים
 • קיים מתח מתמיד בין חזון למציאות בחיי האדם
 • משטרים לא דמוקרטיים מגייסים את השיח הפוליטי כדי לפגוע באזרחים

המשולש הא"י - בריטים, ערבים ויהודים

נושא חובה

רעיונות גדולים

 • הדרך לעצמאותו של עם קשה וארוכה ואינה יכולה להסתמך רק על התחייבויות והסכמים עם מעצמות
 • התחייבויות בין לאומיות מעורפלות יכולות ליצור קשיים ומחלוקות
 • סכסוכים לאומיים שלהם רקע היסטורי ודתי הם מורכבים וקשים לפתרון

הסכסוך היהודי - ערבי - מאפיינים והתפתחות

נושא חובה

רעיונות גדולים

 • דילמות מוסריות הן חלק ממאבקו של עם
 • התיישבות קובעת גבולות
 • מאבק לאומי דורש גמישות מחשבתית וויתורים עקרוניים

מסעי הצלב

נושא רשות

רעיונות גדולים

 • לאירועים היסטוריים יש מגוון סיבות ונסיבות
 • אופי המפגש הראשוני בין תרבויות קובע את התפתחות היחסים ביניהן
 • מפגש חוצה תרבויות וגבולות גאוגרפיים יוביל להשפעה תרבותית דו כיוונית

הערים בימי הביניים והיהודים בהן

נושא רשות

רעיונות גדולים

 • התפתחות היסטורית ותרבותית תלויה בהקשרים גאוגרפיים וכלכליים
 • הערים הן חוד החנית של התפתחות התרבות האנושית
 • מיעוטים המבקשים לשמור על ייחודם מפתחים גישות שונות כדי לשרוד כקבוצה נבדלת

מסעות, תגליות והרפורמציה

נושא רשות

רעיונות גדולים

 • זרמי דת חדשים עשויים להביא רוח חדשנית של שינוי, אך עלולים גם להביא למאבקים ומלחמות
 • חידושים טכנולוגיים יוצרים תשתית לשינוי הדרך שבה מבינים את העולים
 • מפגש בין תרבויות עשוי להוביל להעשרה הדדית, אך גם למצבים של שעבוד וגזל

הנאורות

נושא רשות

רעיונות גדולים

 • האדם יכול להשיג כל דבר שירצה בעזרת שימוש בשכלו
 • פיתוח והרחבת הידע האנושי מובילים לקדמה
 • התפתחות מחשבתית מובילה לשינויים פוליטיים

המהפכה המדעית

נושא רשות

רעיונות גדולים

 • למהפכות גורמים רבים
 • יש מתח מתמיד בין "קדם" ל"קדמה" - שינוי התפיסה שביניהם הוא "מהפכה"
 • לפעמים חייבים לשנות את התפיסה לחלוטין כדי להתמודד עם שינויים

המהפכה האמריקנית

נושא רשות

רעיונות גדולים

 • המעבר מתלות לעצמאות במקרים רבים מוביל להתנגשויות
 • חירותו של אחד לעיתים קרובות כרוכה בשלילת זכויותיו של אחר
 • כשמנסים להגשים רעיונות מופשטים צריך להיעזר בגמישות וביצירתיות

היהודים בין רפורמה לנאורות, השתלבות ודחיה

נושא רשות

רעיונות גדולים

 • פיתוח והרחבת הידע האנושי מובילים לקדמה
 • כניסה של כוחות תרבותיים ופוליטיים חיצוניים לתוך חברות מסורתיות מערערת ומשנה את מערכת היחסים בין הקבוצות באותה חברה
 • חשיפה לתרבות חדשה מאפשרת יצירת זהויות חדשות

המרוץ האימפריאליסטי

נושא רשות

רעיונות גדולים

 • התנשאות וגזענות מביאים לידי דיכוי ועלולים לגרום לפגיעה והשמדה
 • מפגש חוצה תרבויות וגבולות גאוגרפיים יוביל להשפעה תרבותית דו כיוונית
 • במפגש בין תרבותי אפשר לבחור בין פתיחות להתנגדות והסתגרות

בין שלום למלחמה

נושא רשות

רעיונות גדולים

 • מלחמה היא אמצעי לפתרון סכסוכים היוצרת גם בעיות חדשות
 • המלחמה הפכה את העולם מעולם אופטימי לעולם מעורער
 • המלחמה הגדולה הובילה לשינויים גדולים.

מדינות דמוקרטיות מול משברים

נושא רשות

רעיונות גדולים

 • בזמנים של משבר מחליפים או מתאימים דרך
 • בזמנים של משבר מנהיגים מחזקים את תחושת השייכות
 • בזמנים של משבר מוקדי הכוח משתנים.

בניית תשתית למדינה יהודית בתקופת המנדט

נושא רשות

רעיונות גדולים

 • בניית אומה דורשת בניית זהות תרבותית ורוחנית
 • תנועה לאומית דמוקרטית מצליחה להכיל מחלוקות פנימיות
 • משברים וקשיים בתנועות לאומיות יכולים להוות בסיס לצמיחה