דלג אל

הצהרת נגישות

שבוע העליות במערכת החינוך, 29.10 - 3.11, י"ד-י"ט בחשוון תשפ"ד

שבוע העליות במערכת החינוך, 29.10 - 3.11, י"ד-י"ט בחשוון תשפ"ד

מדינת ישראל נבנתה בידי עולים שהגיעו ארצה טרם הקמתה ולאחר שהייתה למדינה. מפעל העלייה הוביל לבניית חברה ישראלית מגוונת ורבת תרבויות, והוא מהמאפיינים המייחדים את עם ישראל ואת מדינת ישראל.
שבוע העליות מצוין במערכת החינוך בכל שנה סמוך ליום ז' במרחשוון שנקבע על פי חוק 'יום העלייה'. מועד זה נבחר בשל סמיכותו לשבת שבה קוראים בתורה את פרשת "לֵךְ לְךָ" העוסקת בעלייתו של אברהם אבינו לארץ. החוק נועד לקדם את שילוב התרבויות השונות בחברה הישראלית על ידי הוקרת תרומתם של העולים למדינת ישראל במרוצת השנים ועד ימינו.
מדברי ההסבר להצעת החוק: "העלייה לארץ ישראל הייתה ועודנה נכס צאן ברזל לשמירת מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית ולביסוסה לעתיד. כבר מימיה הראשונים של הציונות המודרנית הוכרה העלייה כערך עליון שאותו יש לשמר ואף לחזק, תוך העברתו מדור לדור".

השנה יתקיים שבוע העליות במערכת החינוך בדגש על "חינוך לכל הדעות". יצוין במערכת החינוך מיום ראשון, 29.10.2023, י"ד במר חשוון התשפ"ד ועד ליום שישי, 3.11.2023, י"ט במר חשוון התשפ"ד.

במסגרת שבוע הלמידה יושם דגש על היכרות עם עולים מתרבויות ומדינות רבות עם תפיסות שונות שעלייתם לארץ ותרומתם המשמעותית השפיעה על כולנו בתחומים שונים: פוליטיקה, בטחון, חינוך, מדע, תרבות, תקשורת, ספורט ועוד. חשוב לקדם אצל התלמידים את ההכרה שההון האנושי ומגוון הדעות הוא מנוע צמיחה חברתי וכלכלי למדינה. בנוסף, במסגרת שבוע זה נשאף לפתח אצל התלמיד הכרות וחיבור עם ההיסטוריה של העליות לאורך שנות קיומה של מדינת ישראל וחינוך לאהבת הארץ.

אבני יסוד

בבניית התוכנית המוסדית יש לכלול את ארבע אבני היסוד:
- בוחנים תפיסות עולם ביחס לעולים ולעליות
- לומדים את עולם הידע בתחום
- דנים בהיבטים חברתיים ערכיים
- מגלים מעורבות ופועלים להוקרת העולים

חזרה לראש הדף

ערכת פעילויות - שבוע העליות

ערכת פעילויות - שבוע העליות

בעיני עולים חדשים, ובמיוחד בעיני תלמידים עולים, כל יום הוא "יום העלייה" וכל שבוע הוא "שבוע העליות". המציאות
היומיומית מזמנת להם חוויות רגשיות, אתגרים, הצלחות, תהיות, סיטואציות רבות של אי הבנה ואף תסכולים לא
מעטים. "שבוע העליות" מאפשר להקדיש זמן ומקום לנושא חשוב זה. שבוע זה עוסק בהיות החברה הישראלית חברת
עולים לפי ההגדרה הרחבה של המושג (בהתבוננות דורות מספר אחורה).
אנו מזמינים אתכם לקיים אירועים ופעילויות בנושא עליות ומציעים לכם אפשרויות ורעיונות לפעילויות.

המטרה של ערכה זו בפרט ושל שבוע זה בכלל היא להעלות על נס את נושא העלייה: את תרומתם של העולים לחברה,
את העושר התרבותי שהם מביאים עימם, את הקשר המיוחד שלהם לעם היהודי. ובעצם, מטרת הערכה ומטרתו של
שבוע העליות היא שהתלמיד העולה לא ירגיש חריג ושהכיתה לא תתייחס אליו ככזה.
בפעילויות השונות מודגשים שוב ושוב החשיבות שבמודעות כלל תלמידי הכיתה לעולמם של העולים, העצמת
התלמידים העולים וגילוי אחריות לשיפור ולתיקון חווייתם בחברה.

חזרה לראש הדף

עליות ועולים - מולדת, חברה ואזרחות, יסודי

עליות ועולים - מולדת, חברה ואזרחות, יסודי

עליות ועולים
על המניעים והקשיים של העולים לפני הקמת המדינה ולאחריה.

יהדות אתיופיה
על עליית יהודי אתיופיה לארץ הקודש.

העפלה
על העלייה הבלתי חוקית בתקופת המנדט.

חזרה לראש הדף

העליות בראי העברית - עברית: חינוך לשוני, יסודי

העליות בראי העברית - עברית: חינוך לשוני, יסודי
חזרה לראש הדף

שבוע העליות במערכת החינוך, מוזיקה יסודי

שבוע העליות במערכת החינוך, מוזיקה יסודי

שבוע העליות במערכת החינוך
הפעילויות המובאות בדף זה עוסקות בשירים ישראליים הקשורים לנושא העליות וכוללות מידע על השירים ועל נסיבות כתיבתם. הפעילויות המוזיקליות קשורות לתוכני תוכנית הלימודים ומציגות מגוון הצעות לפעילות לבחירתכם.

חזרה לראש הדף

עליות - גאוגרפיה, חטיבת ביניים

עליות שנות ה-50 וה-90- גאוגרפיה, חטיבת ביניים

עליות שנות ה-50 וה-90

על מאפייני העליות מאתיופיה, מברית המועצות וממדינות נוספות

חזרה לראש הדף

אברהם אבינו: העולה הראשון לארץ ישראל - תנ"ך ממלכתי, יסודי, חטיבה עליונה

אברהם אבינו - העולה הראשון לארץ ישראל - תנ"ך ממלכתי, יסודי, חטיבה עליונה

לך לך מארצך (יסודי)
אלוהים מצווה את אברהם לעזוב את מולדתו ווללכת אל הלא נודע.

העולה הראשון לארץ-ישראל (חטיבה עליונה)
אברהם היה בעצם הראשון ש"עשה עלייה" לארץ ישראל, וזאת על פי צו ה': "לך לך מארצך וממולדתך ומבית אביך אל הארץ אשר אראכה".

עוד על פרשת לך לך

חזרה לראש הדף

העליות בראי ההיסטוריה - חטיבת ביניים, חטיבה עליונה

היסטוריה, חטיבת ביניים, חטיבה עליונה
חזרה לראש הדף

אזרחות, חטיבת ביניים וחטיבה עליונה

אזרחות, חטיבת ביניים וחטיבה עליונה

נקודת מבט אזרחית – חטיבת ביניים

היחידה עוסקת בעקרון הסובלנות ובזכות לכבוד וחושפת את התלמידים לחלקים בתרבות היהודית האתיופית.
במהלך הלימוד יעשו התלמידים השוואה בין התרבות היהודית האתיופית של בני דור העלייה לתרבות האתיופית של ישראלים-אתיופים שנולדו בישראל או גדלו בה.

נקודת מבט אזרחית – חטיבה עליונה

היחידה עוסקת במנגנוני פיקוח וביקורת, מוסדיים ולא מוסדיים, ובהכרת עמותות העוסקות בהשתלבותם של יהודי אתיופיה בישראל.

חזרה לראש הדף

סוציולוגיה, חטיבה עליונה

סוציולוגיה, חטיבה עליונה

שינויים במשפחה היהודית מאתיופיה לישראל (כיתות יא-יב)

יחידת הלימוד עוסקת בתרגול מושגים סוציולוגיים:
מאפייני המודרניזציה, תרבות משנה, מאפייני המשפחה המסורתית והמודרנית
היכרות עם מאפייני המשפחה האתיופית
זיהוי מאפיינים של משפחה מסורתית ומשפחה מודרנית במשפחה האתיופית.

חזרה לראש הדף

20 שירי ילדים נוסטלגיים שתורגמו לעברית

ארץ ישראל היא כור היתוך של תרבויות שונות מרחבי העולם. העולים תרמו לתרבות הישראלית והביאו עימם את המטבח העשיר של מולדתם, את הלבוש האופנתי וגם את השירים העממיים ואת שירי הילדות. שירים אלו יעבירו לכם כמה רגעים של נחת והנאה, בייחוד אם אתם מכירים את המילים בשפת המקור.

האזנה נעימה

חזרה לראש הדף

חומרי הוראה ולמידה נוספים

אזרחות, גאוגרפיה - אדם וסביבה , מולדת חברה ואזרחות

בתוכנית הלימודים בא לידי ביטוי נושא עולים ועליות באופן נרחב. בציר משפחות ויישובים יהודיים בראי תולדות ארץ ישראל.

גאוגרפיה - אדם וסביבה

בכיתה ו', עוסקת תוכנית הלימודים "ארץ ישראל לאזוריה, וירושלים בירת ישראל"- בפרק 2.4.1 בנושא: אוכלוסייה ויישובים בישראל. בו משולבים גם היבטים של אוכלוסיית העולים החדשים.
בכיתה ז' "האדם וסביבתו- כפר עולמי", בפרק 4- אוכלוסייה במרחב, סעיף  4:  תנועות הגירה במרחב הגלובלי ובמרחב הלאומי, עולים ועליות. 
בכיתה ט', "ישראל- אדם, חברה וסביבה", פרק 4- אוכלוסייה ויישובים בישראל; פרק 1: אוכלוסיית ישראל פסיפס אנושי- מגוון דתי, לאומי ותרבותי, סעיף ב'- פסיפס תרבותי; פרק 2: גידול אוכלוסייה- ישראל כמדינת עליה- שתי העליות העיקריות מאז קום המדינה )שנות החמישים ושנות התשעים( והשפעתן על החברה והכלכלה – ביטויים במרחב.

הגאוגרפיה של ארץ ישראל

בכתות י"א- י"ב, פרק 3: תמורות באוכלוסיית ישראל, סעיף א'1- מבנה האוכלוסייה; סעיף א'2- גידול אוכלוסייה, מאזן הגירה במדינה קולטת עלייה

   הצעות לפעילות

היסטורה ממלכתי , על יסודי

תנ"ך חמ"ד, יסודי

חומרי הוראה - למידה והצעות לפעילויות בתנ"ך

תרבות יהודית ישראלית, על-יסודי

כרזות ​

מעורבות חברתית - מינהל חברה ונוער

עלייה וקליטה

 • מדינת ישראל תהא פתוחה לעלייה יהודית ולקיבוץ גלויות" – גיליון "על סדר היום", מס' 140
  לפניכם, חמש פעילויות, שמטרתן להכיר ולהבין את חוויית העולה ואת קשייו בארץ הקולטת, לדון בחשיבות העלייה כמשימה לאומית ובתרומתה לחברה, ולסייע בקליטת העולים מתוך פתיחות וסובלנות לתרבותם ולמסורותיהם
 • עולים - אז והיום
  הפעילות מבוססת על קטעים מספרה של בלהה נוי "ילדי ביכורים" המשקפים בעיות שאפיינו את קליטת העלייה בשנות ה50-40, אך מזמנים שיח על אתגרי העלייה והקליטה גם היום
 • משפחתי וארץ ישראל
  הפעילות מאפשרת להכיר את הסיפור המשפחתי הייחודי בהקשר לסיפורי עלייה ממקומות שונים בעולם
 • טביעת ספינת מעפילים "אגוז"
  פעילות בשלושה מעגלים (אישי, קבוצתי וכתתי) המעלה למודעות, את להט האמונה של יהודי מרוקו בדרך לעלייתם ארצה ואת דבקותם במטרה, מבררת את חשיבות הנצחתן של פרשיות גבורה של יהודים בדרכם לארץ.  וחושפת דרכי הפעולה של מדינת ישראל באמצעות ארגון "המסגרת"

סיפורן של עליות

 • יוצאי אתיופיה בישראל – דף מרכז
  בדף המרכז אפשר למצוא פעילויות על מסעם של יהודי אתיופיה לארץ, תהליך הקליטה בארץ – הקשיים והאתגרים וכן סיפור תרבותם ומורשתם של יוצאי העדה
 • שורשים ומסורת יהודי סוריה
  הפעילות מבוססת על קטעים מספרי הסופר אמנון שמוש, יליד חאלב שבסוריה, המביאים את סיפור חייה של הקהילה, מורשתה ותרבותה. הפעילות עוסקת בתהליך הקליטה וההתמודדות עם החיים החדשים בארץ

קליטת בני נוער עולים

 • התוכנית "חברים"
  התוכנית "חברים" מוקדשת לפיתוח תחושת השייכות של בני נוער עולים בחברה הישראלית ולשיח רב תרבותי בין הקבוצות השונות.

ערבות הדדית

שפ"י

שפ"י פועל למען קידום היכולת לחיות בכבוד בחברה רב תרבותית.
חומרי ההוראה למידה עוסקים בחיזוק תפיסה ערכית ומיומנויות תוך אישיות ובין אישיות, לקידום היכולת לחיות בכבוד בחברה רב תרבותית

חינוך קדם יסודי

גן הילדים הוא בבואה של החברה הישראלית וככזה הוא פסיפס חברתי-תרבותי עשיר ומגוון.
מתוך ההבנה כי בגן נרכשת מערכת עמדות, אמונות ורגשות, דעות והתנהגויות שיאפיינו את הילדים בהמשך דרכם, ומתוך השאיפה ליצור חברה רב-תרבותית שבה לכל קבוצה מקום ראוי, אנו מחויבים ליצור את התנאים המיטביים לגן רב-תרבותי. גן כזה מדגיש את המאחד בינינו והמייחד אותנו, מאפשר היכרות עם מגוון מאפיינים תרבותיים כגון: מוזיקה, ריקוד, ארוחות חגים וטקסים וסיפורים עממיים, ושוזר אותן אלה באלה, גן רב תרבותי הוא גן המתייחס אל מגוון התרבויות כאל הזדמנות להעשרת עולם הילדים והילדות.
מוגש לכם החוברת "פסיפס ישראלי – שבוע העליות בגני הילדים" ובה אוסף רעיונות ליישום חווייתי של שבוע העליות בגני הילדים. ההתייחסות אל העליות בגן תהיה בהתאם למוצאם של משפחות הילדים, מכלל הארצות מזרח ומערב.

העלייה ארצה מרחבי העולם יצרה גיוון  ייחודי ועשיר, הבא לידי ביטוי גם  בגן הילדים. הגיוון התרבותי של משפחות הילדים והצוות החינוכי בגן, והשונות ביניהן מהווה הזדמנות לשיח ערכי, ולהעשרת העולם של הילדים והילדות.

מטרות:     

 • הכרת  גן הילדים כבבואה של החברה: "פסיפס" תרבותי-חברתי
 • טיפוח חינוך רב תרבותי בגן הילדים
 • "קירוב לבבות" – בין ילדים ילידי הארץ לילדי עולים
 • העצמת הילדים העולים
 • העשרת הידע של הילדים וצוות הגן אודות התרבויות השונות

עקרונות:

 • כל גן ילדים מכיל בתוכו פסיפס תרבותי מגוון ועשיר, כל גן הוא: "גן מרובה תרבויות"
 •  הפסיפס התרבותי מספר את סיפור הקמתה של מדינת ישראל ושל החברה הישראלית: "כולנו יחד יוצרים פסיפס ישראלי"
 •  חינוך להכרה של עושר התרבויות הוא הזדמנות ומשאב לשיח ערכי, פיתוח סובלנות וקבלה
 • הכרת המאחד והמייחד בתרבויות: שפה, לבוש, טעם, צלילים ועוד
 • שימור שפת המורשת כחלק משמעותי בזהות ובתרבות

מה בגן?

 • חשוב ליצור סיפור מסגרת להתייחסות לשבוע העלייה בגן הילדים
 • הפעילויות המוצעות הן לבחירה ולשיקול דעתם של הגננת וצוות הגן
 • עיסוק בתכנים המוצעים במהלך כל השנה יקדם את החינוך לסובלנות וקבלה

חינוך חברתי-ערכי יסודי

שבוע העליות – "הסיפור השלם"
בשבוע זה נעסוק בסיפורן של כלל העליות לישראל, בעבר ובהווה, ממגוון ארצות מוצא ותרבויות ובכללן מארצות המזרח.

העיסוק בנושא ייעשה במסגרות מגוונות, כמו: בהוראת תחומי הדעת, בשעת חינוך – מפתח הל"ב ובפעילות הלא-פורמאלית בשיתוף ההורים והקהילה.

חברת הילדים בבית הספר הינה רב תרבותית המשקפת את התפוצות השונות בחברה על מנהגיהן, מסורותיהן, מורשתן ואורחות חייהן. רב תרבותיות זו מזמנת שיח אודות המאחד והמייחד באמצעות העמקת הידע ביחס לתרבויות השונות ויצירת שפה משותפת ויחס מכבד כלפי המנהגים והמסורות השונים.

שיח יזום יאפשר ללומדים לשתף בעולמם התרבותי ובסיפורם המשפחתי במסגרת מוגנת ומקבלת יסייע בטיפוח הזהות האישית והמשפחתית וההשתייכות התרבותית והלאומית.
כל זאת ייעשה בדגש על הבאת הסיפור השלם הנוצר מפסיפס של תרבויות וזהויות.

הצעות לשיח ופעילות בכיתה ובבית-הספר:

א. מיישמים ערכים בחברה רב תרבותית


ב. רואים ערכים


ג. להרחבה

מפתח הל"ב לכיתה ו

אולי תתעניינו גם ב...

היום הבין-לאומי למניעת עישון, 31.5
כמדי שנה ב-31 במאי יציינו ברחבי העולם את "היום ללא עישון". מטרת יום זה להעלות על סדר היום העולמי את המודעות להשפעות העישון, לחזק התנהגויות מקדמות בריאות ובחי...
שרה אהרנסון
מראשי ניל"י – נצח ישראל לא ישקר – רשת ריגול יהודית שפעלה בימי מלחמת העולם הראשונה למען הבריטים תחת השלטון הטורקי בארץ ישראל. מטרתה הייתה לקדם הקמתה של ריבונו...
היום הבין-לאומי למאבק בגזענות 21.3
יום ביעור האפליה הגזעית הבין-לאומי מצוין ברחבי העולם בכל שנה ב-21 במרץ
הרעיון שלכם כאן!
אם גם לכם יש מערך שעור רב כשרון או רעיון מקורי, מעניין, שמצית את הדמיון, מעורר את החושים ומפיח חיים בשיעורים- שלחו לנו אותו!

פורטל זה נבנה עבור מורים ונועד לשימוש צרכי חינוך בלבד. העמוד מכיל קישורים לאתרים חיצוניים שאינם אתרי משרד החינוך. תוכן אתרים אלה וכל המוצג בהם (לרבות פרסומות) הינו באחריות בעלי האתרים בלבד. אם נתקלתם בבעיה כלשהי או שיש לכם הצעות או הערות בנוגע לתוכן, באפשרותכם לפנות אלינו בקישור זה.