למידה מרחוק

שידורי המערכת הלאומית הסתיימו. ניתן למצוא את הקלטות השידורים במאגר ההקלטות