למידה מרחוק בשעת חירום

רציתי לדעת..." שאלות תלמידים ותשובות בעקבות מצב החירום – השירות הפסיכולוגי ייעוצי