שיעורי "צו 8 חינוכי"

המזכירות הפדגוגית מובילה תכנית ללמידה בחירום "צו 8 - חינוכי". מטרת התכנית לשמור על רצף למידה במצבי חירום בהם לא תתאפשר הגעה מסודרת לבתי הספר. במסגרת התכנית יועברו שיעורים מקוונים על ידי מורים מתנדבים בתחומי הדעת לתלמידי החטיבה העליונה הניגשים לבחינות הבגרות. מוצגת לפניכם מערכת שבועית של שיעורים שיועברו בשבוע התרגיל שיתקיים בין התאריכים: ה –ט' באדר תש"ף,  1-5 במרץ 2020  בין השעות: 15:00 - 20:30

מערכת השיעורים - בתרגיל למידה בחירום תש"ף

לוח שיעורים

מקרא: יום נוכחי יום עם שיעור
לא מתקיימים שיעורים היום.
השיעורים הקרובים יתקיימו ב {{currentDate}} | יום {{currentDay}}

מאתר שיעורים...

לא נמצאו שיעורים בחודש זה.
{{x.End | date : "HH:mm"}} - {{x.Start | date : "HH:mm"}}

שיעורים קרובים

{{ getDay(x.Date) }} | יום {{x.DayOfWeek}}