חפש ב:

חקלאות

חקלאות

החקלאות, מתחומי העיסוק הקדומים של האדם, כללה איסוף מזון, ציד בעלי חיים ודיג פרימיטיבי. לשינויים בחקלאות הייתה השפעה של ממש על תמורות חברתיות שחוותה האנושות. התפתחות החקלאות אפשרה להגדיל במידה רבה מאוד את כמות המזון העומד לרשות החברה האנושית. כך גם גדלה האוכלוסייה בעולם והגיעה לממדיה כיום.

החקלאות היא העיסוק הנפוץ בעולם – 42% מכוח העבודה בעולם עוסק בה. לעומת זאת, התוצר החקלאי הוא רק 5% מהתוצר העולמי הגולמי.

החקלאות לסוגיה

חקלאות הקיום היא שיטה המתבססת על שטחי אדמה מעטים או על מספר בעלי חיים מסוים ומשתמשת במעט תשומות חקלאיות בלא השקעה או שיווק. חקלאות זו מייצרת תפוקות מועטות בלבד המספיקות רק לצריכה עצמית ולקיום החקלאים. 

החקלאות האינטנסיבית היא שיטת עיבוד של קרקע או גידול של בעלי חיים שנועדה להשיג פריון גבוה על ידי השקעה של אמצעי ייצור רבים, עבודה וכסף רב ביחידת שטח קטנה. שיטה זו נהוגה במקום שהאדמה בו יקרה והציוד החקלאי יקר ומורכב.


החקלאות התעשייתית היא שיטה חקלאית העושה שימוש בשטחי אדמה נרחבים ובמספר רב של בעלי חיים בד בבד עם מיכון ברמה טכנולוגית גבוהה ושימוש נרחב בדשן ובחומרי הדברה. שיטה זו כרוכה בהשקעות נרחבות ובתעשיות נלוות, עד לאספקת המוצר לצרכן לרבות שיווק המוצר, ומטרתה השאת הרווח לחקלאי או לתאגיד החקלאי.


החקלאות המודרנית עוסקת במבחר מוצרים שלא כחקלאות המסורתית שעניינה היה מוצרי מזון בסיסיים לאדם ולבעלי החיים. במוצרי החקלאות המודרנית: צמחי נוי ופרחי נוי, עץ, דשן אורגני, עורות לשימושים שונים, חומרים לייצור תעשייתי, סיבים, שמנים למטרות שונות, דלק וחומרים נרקוטיים מותרים ואסורים על פי חוק.

תמורות בחקלאות למן המאה העשרים

במאה העשרים התחוללו שינויים מרחיקי לכת בחקלאות, בעיקר אלו הנוגעים ליישומים כימיים בתשומות ובתוצרים חקלאיים. התפתחות ניכרת חלה במיוחד בתחומים אלו: שימוש בדשנים כימיים, הדברת מזיקים, הדברת עשבים, מניעת מחלות קרקע, אנליזה כימית של תוצרים חקלאיים וצרכים תזונתיים של בעלי חיים המשמשים בחקלאות. יישומים אלו התפתחו בעולם המערבי והתפשטו אל העולם כולו בתהליך שהחל בשנות החמישים וזכה לכינוי 'המהפכה הירוקה'.
בעשורים האחרונים נודעו שינויים נוספים בחקלאות כגון חקלאות הידרופונית, חקלאות של יצירת מיקרו-אקלים (דוגמת חממות, בתי רשת ומנהרות פלסטיק), טיפוח זנים בחקלאות הצומח וטיפוח גנטי בחקלאות בעלי החיים.
ההנדסה הגנטית הביאה לעלייה בפוטנציאל היבול ועלייה ברמת עמידות הצומח למחלות.
גם במשק המים חלו שינויים ומיושמות בו שיטות השקיה, ניקוז, שימור קרקע, מִחזור מים ואגירת מים. כל אלו נועדו להגביר את התועלת מאמצעי הייצור של מים ויחידת השטח החקלאי. לפיתוח שיטות אלו חשיבות של ממש לאזורים יבשים שבהם התקיימה בעבר רק חקלאות בעל, וכיום אפשר לקיים בהם בעזרת השקיה חקלאות אינטנסיבית.

הפעולות הנלוות לייצור החקלאי

פעולות מיון ועיבוד של התוצרת החקלאית, אריזה ושיווק התפתחו אף הן בעשורים האחרונים בזכות התפתחות המדע. בין השאר נעשה שימוש בתחום שימור המזון, שימוש בהקפאה מהירה ובייבוש תוצרת חקלאית, טכנולוגיות אשר מגדילות את זמינות המוצרים ואת היקף השוק שלהם.

בעלי חיים בשימוש חקלאי

סוסים, חמורים, בקר למיניו, גמלים, למות, אלפקות וכלבים שימשו ועודם משמשים במקומות רבים בעולם לעיבוד ולקציר בשטחים חקלאיים ולהובלת התוצרת אל השווקים. עם זאת המונח גידול בעלי חיים מתייחס לריבוי ולגידול שיטתי ומתמשך של בעלי חיים למטרת בשר או לשימוש בתוצרי בעלי החיים כגון חלב ביצים וצמר.

הטכנולוגיה לשירות החקלאי

החקלאות המודרנית עושה שימוש באמצעים טכנולוגיים רבים ושונים. הבסיסיים ביותר הם המכונות החקלאיות לסוגיהן והטרקטורים. רבים מהיישומים במיכון החדיש מפוקחי מחשב. נוסף על כך משתמשים כיום באמצעי תחבורה לשינוע התוצרת החקלאית כגון משאיות, רכבות, אוניות ומטוסים. מטוסים משמשים גם לצורכי ריסוס. יתר על כן, החקלאים נעזרים בתחזית מזג האוויר לקבלת החלטות.
האקדמיה הלאומית להנדסה בארצות הברית הגדירה את הפיתוח במיכון החקלאי אחד מ-20 ההישגים ההנדסיים הבולטים במאה ה-20. אם בתחילת המאה איכר אחד ייצר מזון שהספיק ל-2.5 נפשות, הרי שבסוף המאה איכר אחד סיפק מזון ל-130 נפש.
אף שהחקלאות המודרנית הביאה עמה הישגים, התגלעו בסוף המאה ה-20 ויכוחים לגבי תחומים שונים הקשורים לחקלאות התעשייתית. כיום שולט בשווקים הבין-לאומיים מספר מצומצם של תאגידים המייצרים תשומות חקלאיות עיקריות. מנגד גם בתחום החברות המשווקות את מוצרי המזון לצרכן התגבשו כמה תאגידי ענק. כוחם הרב של תאגידים אלו מעורר דאגה גם בקרב קהילות החקלאים וגם בציבור הרחב.

חקלאות מזהמת סביבה

מפגעי סביבה יכולים להיגרם מזיהום מקורות מים ומי תהום בדשנים, בחומרי הדברה ובשפכים לא מטופלים של בעלי חיים או משימוש בחומרים לא מתכלים כגון יריעות פלסטיק. גם אי התאמה של שיטות חקלאיות מודרניות לתנאי הקרקע והאקלים עלולה ליצור נזק לקרקע ולהביא לתופעות של מדבור.

תנועות למען בעלי חיים ושימור הסביבה

קיימת התנגדות בקרב ארגונים שונים התומכים בזכויות בעלי חיים לגרימת סבל לא נחוץ לבעלי חיים. בכמה מדינות אף נחקקו חוקים המגבילים חקלאים בתחומים אלו.
התודעה הצרכנית הגוברת במדינות המערב וחילוקי הדעות לגבי התפתחותה של החקלאות המודרנית הביאו לצמיחתן של תנועות התומכות בקשר הדוק בין הקהילה המקומית ובין החקלאים בדגש על חקלאות בהיקפים קטנים ועל שימור הזנים המקומיים. בתנועות הנגד אשר צמחו בעקבות תיעוש החקלאות בולטת במיוחד בצמיחתה ובכוחה הכלכלי ההולך וגובר תנועת החקלאות האורגנית הדוגלת בשימור הסביבה ועל כן אוסרת שיטות עיבוד קרקע מסוימות ושימוש בדשנים ובחומרי הדברה אשר מקורם אינו טבעי.

יישומון טפטפות

הטפטפת- אחת ההמצאות הישראליות החשובות בעולם. שיטת השקיה בטיפות מדודות שלפתחה משחרות מדינות רבות. על השיטה, על המוח שמאחורי ההמצאה, על מקורות ההשראה ושימושיה בארץ ובעולם –ביישומון החווייתי שלפניכם.

מה ביישומון: מידע המתאים להקרנה, הצעות למשימות חקר קבוצתיות, קישורים לפעילויות לאתרים ולסרטונים, הכל מונגש בצורה ידידותית ונוחה.

השימוש ביישומון מומלץ בדפדפן כרום.

סרטונים

חקלאות מודרנית ומסורתית
חקלאות מודרנית ומסורתית
עציצים וייחורים – אגרקסקו
עציצים וייחורים – אגרקסקו
שטחים פתוחים-מבט גאוגרפי
שטחים פתוחים-מבט גאוגרפי
חקלאות אורגנית מסורתית
חקלאות אורגנית מסורתית
חקלאות מתקדמת
חקלאות מתקדמת
שוסטר ושוסטר: המכון הוולקני
שוסטר ושוסטר: המכון הוולקני
יש לכם רעיון?
אם גם לכם יש מערך שעור רב כשרון או רעיון מקורי, מעניין, שמצית את הדמיון, מעורר את החושים ומפיח חיים בשיעורים-
שתפו ועזרו לתלמידים להיות מרוצים !

 נא למלא שדה זה

אולי תתעניינו גם ב...

פורטל זה נבנה עבור מורים ונועד לשימוש צרכי חינוך בלבד. העמוד מכיל קישורים לאתרים חיצוניים שאינם אתרי משרד החינוך. תוכן אתרים אלה וכל המוצג בהם (לרבות פרסומות) הינו באחריות בעלי האתרים בלבד. אם נתקלתם בבעיה כלשהי או שיש לכם הצעות או הערות בנוגע לתוכן, באפשרותכם לפנות אלינו בקישור זה.