חפש ב:

ניהול קונפליקטים בכיתה

למאגר הפרקטיקות
  מחוייבות לכל תלמיד ותלמידה     קשר מורה תלמיד/ה

פרקטיקה בבדיקה

מטרה

היכרות עם מודלים לניהול קונפליקטים.

הצעות למהלך

הצעות למהלך

מהו קונפליקט? וכיצד מנהלים אותו?

קונפליקט מוגדר כ: (א) עימות, סכסוך, ריב. (ב) התנגשות בין צדדים בעלי צרכים, אינטרסים, רגשות, דעות, אמונות ו/או ערכים שאינם מתיישבים אלו עם אלו.

יש מגוון כלים ומודלים שיכולים לסייע למורה ללמד את התלמידים כיצד להתמודד עם מצבי קונפליקט שהם נתקלים בהם במהלך יום הלימודים.

להלן מספר רעיונות:

תמונות מספרות (לכיתות הנמוכות)

 1. בקבוצות: כל קבוצה תקבל שישה כרטיסים ובהם איורים המתארים את הקונפליקט בין שני החמורים ב"משל ועלילה על שיתוף פעולה".
  חברי הקבוצה יתבקשו לסדר את האיורים ברצף, כך שיתקבל סיפור שמציג את הקונפליקט ואת הפתרון שמצאו החמורים ליישוב הקונפליקט.
 2. במליאה: קבוצה אחת או שתיים שירצו בכך יציגו את הסיפור שלהן במליאה תוך דגש על:
  • מה קרה בהתחלה? מה היה הצורך של כל אחד מהחמורים?
  • מה קרה באמצע? איך כל חמור התמקד בצורך שלו בלבד? למה זה גרם?
  • מה קרה בסוף? מהו הפתרון שמצאו החמורים ליישוב הקונפליקט? כיצד הפתרון ענה על הצרכים של שניהם?
 1. צפייה בסרטון "משל ועלילה על שיתוף פעולה".
  המורה תציג את ההגדרה של קונפליקט ותברר עם הילדים את הקשר בין ההגדרה לסרטון שהוצג.
 2. במליאה: 
  • הביאו דוגמאות מחיי בית הספר להתנגשות בין צרכים.
   למשל: קונפליקט סביב שימוש בציוד/רכוש משותף כגון מחשב, מתקני ספורט, ריהוט כיתתי, משחקים וכדומה. כיצד תוכלו לנהל קונפליקטים אלה?
  • כדי לתרגל את הנושא, ניתן לשחק במשחק לוטו קונפליקטים ולשוחח על פתרונות אפשריים במצבי קונפליקט.

מודל אפר"ת

 1. הקניית מודל אפר"ת
  המודל מאפשר לבחון פרשנויות שונות שאנו נוטים לתת לאירועים ולברר כיצד הן משפיעות על הרגש ועל התגובה שלנו. במודל ארבעה שלבים:
  אירוע: מה קרה במציאות?
  פרשנות: מהי הפרשנות שנתתי לאירוע? מה אמרתי לעצמי במהלך או בתום האירוע?
  רגש: איזה רגש התעורר בי בעקבות האירוע? איך הרגשתי אחריו? כמה זמן הרגשתי כך?
  תגובה: מה עשיתי בעקבות האירוע? כיצד פעלתי? איך השפיע עליי האירוע?
 1. תרגול מודל אפר"ת
  המצגת האינטראקטיבית שלהלן מאפשרת ללמוד את מודל אפר"ת ולתרגל את השלבים השונים בו בעזרת מחשב, ביחידים או בזוגות.
 2. יצירת רלוונטיות וחיבור לעולמם של התלמידים
  • התלמידים יכתבו אירועים מחיי היום-יום שיש בהם מצב של קונפליקט, וינתחו אותם לפי מודל אפר"ת.
  • נשוחח על האופן שבו השימוש במודל יכול לעזור לנו בניהול קונפליקטים ובהשהיית התגובה הספונטנית לאירועים שיש בהם התנגשות בין צרכים ואינטרסים שונים.

עוד רעיון - מודל מגשרים צעירים

עוד רעיון - מודל מגשרים צעירים

מהו גישור?
שיטה של יישוב סכסוכים בהתערבות צד שלישי, בלתי תלוי, המסייע לצדדים המסוכסכים להגיע להסכם מרצון.

מי הם המגשרים הצעירים?
תלמידים שתפקידם לסייע לתלמידים אחרים לנהל קונפליקטים בדרך יעילה ומכבדת. המגשרים עוברים הכשרה במהלכה הם לומדים מהו גישור, מהם שלבי הגישור וכיצד לנהל שיחת גישור.

איך לומדים לגשר?
אפשר שכל הכיתה תלמד את שיטת הגישור, ובכל חודש קבוצת ילדים אחרת תמלא את תפקיד "המגשרים הצעירים". דוגמה לתעודת סיום קורס מגשרים.

ראו סרטון המדגים את שלבי הגישור בגן הילדים

השלבים המרכזיים בתהליך הגישור על ידי מגשרים צעירים בבתיה"ס –

 • הצגת המגשרים את תפקידם לילדי בית הספר.תלמידים שהתעורר ביניהם קונפליקט, ממלאים טופס בקשה לגישור ומשלשלים אותו בתיבה המיועדת לכך. בטופס הם מתארים את הסכסוך ואת עמדת שני הצדדים.
 • המגשרים הצעירים קוראים את פרטי הבקשה ומזמינים את הצדדים המעורבים לשיחת גישור.
 • בשיחת הגישור שני הצדדים משמיעים את עמדותיהם, וכולם יחד מעלים רעיונות שונים ליישוב הקונפליקט. לבסוף בוחרים ברעיון המוסכם על כולם.
 • לסיכום שיחת הגישור, הצדדים המעורבים חותמים על טופס הצהרה שיפעלו בהתאם למוסכם.

עוד רעיון - לוח קונפליקטים

עוד רעיון

קונפליקטים יכולים לעלות גם בעניינים בין-אישיים, אך גם בעניינים לימודיים.

כדי להכין את הילדים לכך, אפשר לנהל שיח סביב קונפליקטים בקבוצה העוסקת בפרויקט לימודי משותף.

הכנת הלוח

נכין עם התלמידים לוח עגול, מחולק לפלחים ובמרכזו חוגה. בכל פלח יכתבו היבטים שונים העשויים לעורר קונפליקטים במהלך הכנת פרויקט לימודי משותף כגון עבודת חקר, עבודת סיכום, פרויקט PBL ועוד.

 • דוגמאות לנושאים שיכולים לעורר מחלוקת:
  נושא – מה יהיה נושא הפרויקט?
  זמן – מתי ניפגש להכנת הפרויקט?
  מקום – איפה ניפגש להכנת הפרויקט?
  תפקידים – מה יהיה התפקיד של כל חבר בקבוצה?
  תוצר – מה יהיה התוצר הסופי? (מצגת, סרטון, דגם)
  הצגה – איפה נציג את התוצר? בפני מי?
  שותפים – מי יהיו השותפים שלנו בהכנת הפרויקט?

מהלך השיח
התלמידים יסובבו את החוגה שבמרכז הלוח וישוחחו

 • מהם הקונפליקטים שיכולים להתעורר ביחס להיבט שבו עצרה החוגה?
  לדוגמה: החוגה עצרה בנושא הזמן. התלמיד שסובב את החוגה הציע להיפגש מיד אחרי הלימודים, כדי לעזור לתלמידים המתגוררים רחוק. אולם חבר אחר אמר שמיד לאחר סיום הלימודים יש לו חוג, תלמיד נוסף שיתף שבזמן שהוצע, הוא צריך לשמור על האחים שלו עד שאמו תחזור מהעבודה וכו'.
 • מהן הדרכים שיסייעו לנהל את הקונפליקט בהצלחה?
  לדוגמה: הבנת הצרכים של הזולת, התחשבות, גמישות, ויתור, יצירתיות ועוד.

הסכם קבוצתי
בעקבות השיח התלמידים ינסחו הסכם קבוצתי לגבי הדרכים לניהול הקונפליקטים שעשויים להתפתח בהמשך.

אפשר גם

אפשר גם

ליסודי: מפתחות לניהול קונפליקט

 • נחלק לכל תלמיד/ה דף עם ציור של חמישה מפתחות. 
 • הילדים יכתבו במפתחות מה יסייע להם ליישב קונפליקטים בדרך מכבדת. לדוגמה: לוותר לחבר/ה, להתחשב, להתאפק, לדבר על הבעיה וכד'.
 • לאחר מכן נקיים שיח על הרעיונות שכתבו – בזוגות, בקבוצות קטנות או במליאת הכיתה.
 • אפשר לרכז את הרעיונות שעלו בשיח, ולתלות בכיתה פלקט עם מפתחות לתזכורת.

צפייה מודרכת

חומרי העשרה
אפשר להיעזר בחומרי העשרה הבאים:

טיפים

טיפים

חשוב להקצות מקום שקט ונוח בביה"ס לקיום שיחות הגישור.

כדאי למצוא הזדמנויות לשוחח בכיתה על אירועי קונפליקט שהתרחשו בשבוע החולף וכיצד הילדים המעורבים פתרו אותם בהצלחה. יש להקפיד לעשות זאת מבלי לפגוע בפרטיות ובהתאם לנסיבות.

סרטונים

מצבי סכסוך בין ילדים
מצבי סכסוך בין ילדים
פתיח סרטון השראה בנושא קונפליקטים - לשיח בכיתה
סרטון השראה בנושא קונפליקטים
יש לכם רעיון?
אם גם לכם יש מערך שעור רב כשרון או רעיון מקורי, מעניין, שמצית את הדמיון, מעורר את החושים ומפיח חיים בשיעורים-
שתפו ועזרו לתלמידים להיות מרוצים !

 נא למלא שדה זה

אולי תתעניינו גם ב...

פורטל זה נבנה עבור מורים ונועד לשימוש צרכי חינוך בלבד. העמוד מכיל קישורים לאתרים חיצוניים שאינם אתרי משרד החינוך. תוכן אתרים אלה וכל המוצג בהם (לרבות פרסומות) הינו באחריות בעלי האתרים בלבד. אם נתקלתם בבעיה כלשהי או שיש לכם הצעות או הערות בנוגע לתוכן, באפשרותכם לפנות אלינו בקישור זה.